Voor veel organisaties is het een te grote uitdaging een papieren plan om te zetten in werkelijk resultaat. Er is geen gebrek aan meningen, plannen en visie, maar wel aan ervaring, tijd en daadkracht.

De adviseur van BOAZ vergaart informatie, luistert naar de diverse stakeholders en verwerkt de theorie tot praktijk. De missie van BOAZ richt zich op het behalen van concrete doelen binnen een vastgestelde termijn;  ‘Doen’ is de invulling tussen beleidsadvies en praktijk.

BOAZ Advies steunt lokale en regionale overheden, alswel midden- en kleinbedrijf die voor grote veranderingen staan. Er dient gegroeid of gesneden te worden, gepraat of geschreven, heroverwogen of geherstructureerd. BOAZ implementeert beleid, voor de nieuwe of bestaande organisatie.

Bel of mail gerust voor meer informatie!